2. Er patienten potentiel donor?

Transplantationscentret inddrages altid i beslutningen af, om patienten er medicinsk egnet som organdonor. Kontakt transplantationscentret, når patienten opfylder nedenstående kriterier.

Hjerneskade

Patienten har en hjerneskade, der er betinget af f.eks.:

 • Hjerneblødning
 • Hovedtraume
 • Infektion i centralnervesystemet
 • Hjernesvulst
 • Hjertestop
 • Hængning
 • Drukning
 • Kvælning
 • Hjernestammelæsion
 • Lungeemboli
 • Forgiftning

 


Respirator

Patienten ligger i respirator.

 


Ophør af livsforlængende behandling

Alle behandlingsmuligheder med henblik på overlevelse er udtømte.

 


Incarceration

Der er kliniske tegn på, at patienten kan incarcerere, idet der er progression af coma og aftagende reaktioner på trods af fuldt behandlingsniveau.
Hjernestammereflekserne forsvinder. Vær opmærksom på:

 • Pupilrefleks og størrelse
 • Cilie- og cornearefleks
 • Hosterefleks
 • Smertereaktion
Læs mere

Udfordringer med at åbne links i appen

Hvis du oplever problemer med at åbne links i app-versionen, kan du i stedet åbne www.nationalguideline.organdonation.dk på en pc eller i browseren på din mobil.

Vi arbejder på at løse udfordringen.