8. Donoroperation/udtagning af organer

Donoroperationen foregår på det hospital, hvor donor er indlagt. Operationen foretages af udtagningshold fra transplantationscentrene. Der kan også være deltagelse af udenlandske udtagningshold.

Operationsforberedelse

Transplantationscentret planlægger operationen i samarbejde med donorhospitalets operationsafsnit og koordinerer og informerer om starttidspunkt for operationen. Der er behov for den størst mulige operationsstue. Udtagningsholdene medbringer en stor del af det udstyr, de skal anvende under operationen, men der er behov for, at operationsafsnittet er behjælpelig med yderligere udstyr og assistance med udpakning og klargøring af apparatur.

 

Fra donorhospitalets operationsafsnit er der behov for assistance fra 1-2 usterile hjælpere til gulvfunktionen samt en anæstesilæge og en anæstesisygeplejerske.

 

Donor hentes på intensivafsnittet af lokal anæstesilæge og anæstesisygeplejerske. Afhentningen planlægges med intensivafsnittet, så der kan tages hensyn til pårørendes ønsker om afskeden. Defibrillator medtages under transporten. For at modvirke spinalreflekser kan der gives muskelrelaxantia, inden donor transporteres til operationsafsnittet.

 

Donor lejres med armene ind langs siden - med mindre andet aftales.


Udtagningsholdene

Ved multiorgandonation kan der deltage op til 12 personer fra transplantationscentrene. Udtagningsholdene ankommer på forskellige tidspunkter. De anvises omklædningsrum, evt. operationstøj og træsko. Labels til identificering af transplantationsholdene kan påsættes.

 


Donoroperationen

Sikker kirurgi tjek foretages af kirurgen, som starter operationen.

 

Afjodning af thorax og abdomen foretages af operationssygeplejersken fra det udtagningsteam, der påbegynder operationen. Der skal kunne huddesinficeres fra hals til pubes og så langt ned på siderne som muligt.

 

Organerne udtages via sternumsplit og tværsnitsincision lige over navlen.

 

Organerne frilægges i rækkefølgen: nyrer, lever, pancreas, lunger og hjerte. De udtages i rækkefølgen: hjerte, lunger, lever, pancreas og nyrer.

 

Organerne skal i forbindelse med udtagning perfunderes med en specialvæske, som udtagningsholdene selv medbringer og administrerer.

 

Der kan i forbindelse med kanylering af karrene, og især hjertet, forekomme arytmier. Dette kræver sædvanligvis ikke behandling.

 


Anæstesi

Udtagningsholdene har behov for assistance fra en anæstesilæge og en anæstesisygeplejerske fra donorhospitalets operationsafsnit. Anæstesiopgaverne ved donoroperationen varetages i overensstemmelse med Rekommandation – donorpleje på intensivafdelingen. For hurtigt overblik se Actioncard for donorterapi eller punkt 6 i guidelinen - Donorpleje og -behandling.

 

Anæstesisygeplejersken udtager blodprøver via arterietryksættet. Der anvendes blodprøveglas og studser, som udtagningsholdene medbringer.

 

Udfordringer med at åbne links i appen

Hvis du oplever problemer med at åbne links i app-versionen, kan du i stedet åbne www.nationalguideline.organdonation.dk på en pc eller i browseren på din mobil.

Vi arbejder på at løse udfordringen.