3. Kontakt til transplantationscentret

Ring til transplantationscentret for at få afklaret om organdonation er en mulighed. Bed om transplantationskoordinatoren.


Ring før samtale med pårørende

Transplantationscentret skal altid kontaktes, inden de pårørende informeres om muligheden for organdonation, for at få afklaret om patienten umiddelbart er potentiel organdonor, og om patienten er registreret i Organdonorregistret.

 


Ring om alle potentielle donorer

Transplantationscentret er døgnbemandet og kontaktes altid - uanset alder og eventuelle kontraindikationer mod organdonation, når patienten opfylder kriterierne for at være en potentiel donor (se punkt 2 - Er patienten en potentiel donor?).

 

Hav følgende informationer klar når du ringer til transplantationscentret

Ved de første telefoniske kontakter til transplantationscentret ønskes følgende oplysninger i prioriteret rækkefølge

 

 • Cpr. nummer 
 • Cerebral diagnose
 • Anamnese
 • Antal indlæggelses dage i intensiv regi 
 • Blodtype
 • Målt højde og vægt
 • Vanlig vægt
 • Medicinsk behandling op til aktuelle indlæggelse
 • Comorbiditet (herunder diabetes mellitus, hypercholesterolæmi, adipositas samt canceranamnese. I tilfælde af canceranamnese ønskes oplysninger om diagnose, hvilken behandling der blev givet, samt hvilket efterforløb patienten eventuelt var igennem). Konferer med transplantationscentret om, hvem der kontrollerer Patobank. 
 • Timediureser
 • Urinstix med henblik på proteinuri
 • Værdier for:
  • Kreatinin
  • Urin albumin-kreatinin ratio 

 


Ved efterfølgende kontakter til transplantationscentret ønskes følgende oplysninger

 

 • Temperatur
 • Blodtryk
 • Puls
 • Respiratorindstillinger (FiO2 og peep)
 • Trachealsekret 
 • Ilttest, såfremt det ønskes af transplantationscentret. Se fremgangsmåde under punkt 6 - respiration - specielt for lungedonorer 
 • Medicinindgift på intensivafsnittet
  • Særlig opmærksomhed på tidspunktet for ophør af sedation  
  • Ved Noradrenalin indgift ønskes dosis oplyst i mikrogr./kg/min. 
 • Aktuelle blodprøvesvar
 • Alkoholanamnese
 • Rygeanamnese
 • Kendt (eller mistanke om) stofmisbrug
 • Observation: Operationsar på thorax, sår, tatoveringer
 • Når der foreligger samtykke kan der tages:

 

Oplysningerne bør journalføres.

Næste skridt

Hvis transplantationscentret vurderer, at patienten umiddelbart er medicinsk egnet som organdonor, og der ikke er nedlagt forbud i Organdonorregistret, vil transplantationscentret koordinere, at der kommer en udrykningssygeplejerske ud i intensivafsnittet og støtter afdelingen i donationsforløbet. Når der er sikre incarcerationstegn (patienten er uden sedation, uden hosterefleks, uden egen respiration samt reaktionsløs) kontaktes transplantationskoordinatoren, som herefter organiserer udkaldet af udrykningssygeplejersken. Ordningen er gratis for afdelingen. 

Udfordringer med at åbne links i appen

Hvis du oplever problemer med at åbne links i app-versionen, kan du i stedet åbne www.nationalguideline.organdonation.dk på en pc eller i browseren på din mobil.

Vi arbejder på at løse udfordringen.