5. Afklaring af samtykke til organdonation og forskning

For at organdonation kan blive en mulighed, skal der være samtykke fra patienten og/eller de pårørende.

Du kan gå direkte til skemaet til dokumentation af samtykke ved at klikke på linket herunder:

 

Skema til dokumentation af samtykke

 


Muligheden for organdonation bringes op over for de pårørende når:

Transplantationscentret har vurderet, at patienten er medicinsk egnet som donor samt undersøgt, at patienten ikke har nedlagt forbud mod organdonation i Organdonorregistret, og hjernedøden er nært forestående. 

 

Hvis incarcerationen strækker sig over flere dage, kan der være behov for at være i dialog med de  pårørende. Det er vigtigt, at pårørende inddrages i tidshorisonten for, hvor længe den understøttende behandling kan pågå.

 

Transplantationskoordinatoren skal kontaktes både hvis der foreligger samtykke, samt hvis det potentielle donationsforløb afsluttes grundet eksempelvis manglende incarceration. 

 


Hvem skal give tilladelse?

Som udgangspunkt er det patientens vilje, som skal følges. Undersøg patientens tilkendegivelser om samtykke til organdonation og forskning. Det er muligt at tilkendegive sin holdning i Organdonorregisteret, på et donorkort eller mundtligt fra man er fyldt 15 år. Alle tre former er lige juridisk gyldige. De pårørende informeres om beslutningen, hvis patienten selv har taget stilling.

 

Undtagelser

 

  • Hvis patienten har tilkendegivet, at tilladelsen forudsætter de pårørendes accept, skal de nærmeste pårørende tage stilling til organdonation og forskning
  • Hvis patienten er under 18 år skal forældrene (forældremyndighedsindehaveren) tage stilling til organdonation og forskning
  • Hvis patienten er mellem 15 og 17 år og selv har givet tilladelse, forudsætter tilladelsen, at forældrene (forældremyndighedsindehaveren) også skal give samtykke 

 

Dateringen af skriftligt samtykke er vigtig

Såfremt hel eller delvis tilladelse fra patienten er dateret:

 

  • Før 2001 – skal de nærmeste pårørende også tage stilling til organdonation og forskning
  • Mellem 2001-2019 – skal de nærmeste pårørende tage stilling til forskning

 


Hvem er nærmeste pårørende?

Nærmeste pårørende er først og fremmest afdødes samlevende ægtefælle eller samlever og slægtninge i lige linje - og alt efter de konkrete forhold søskende. Det er tilstrækkeligt, at der er givet samtykke fra en af de personer, der i det konkrete tilfælde må henregnes til afdødes nærmeste pårørende.

 


Hvem deltager i samtalerne?

Det er en tværfaglig opgave at forberede og gennemføre samtalerne:

 

  • Det er en lægefaglig opgave at informere om hjernedød, organdonation og forskning. Det er også en lægefaglig opgave at indhente samtykke fra pårørende 
  • Desuden deltager den patientansvarlige intensivsygeplejerske 
  • Samt udrykningssygeplejersken, såfremt han/hun er tilstede i afdelingen
Læs mere
Læs mere
Læs mere

Udfordringer med at åbne links i appen

Hvis du oplever problemer med at åbne links i app-versionen, kan du i stedet åbne www.nationalguideline.organdonation.dk på en pc eller i browseren på din mobil.

Vi arbejder på at løse udfordringen.