4. Assistance fra udrykningssygeplejerske

Når transplantationscentret har vurderet, at patienten umiddelbart er medicinsk egnet som donor og har undersøgt, at der ikke er nedlagt forbud i Organdonorregistret, koordinerer de, at der kommer en udrykningssygeplejerske ud i intensivafsnittet som faglig støtte, så vidt muligt fra patienten viser kliniske tegn på at være incarcereret.

Udrykningssygeplejersken

Udrykningssygeplejersken er en erfaren specialuddannet intensivsygeplejerske fra et af de neurointensive afsnit og har særlige kompetencer inden for organdonation.

 

Hjælpen er gratis for afdelingen.

 


Hjælp til

Udrykningssygeplejersken kan med sin erfaring være "et skridt foran" i processen og bidrage med sin specialviden og erfaring inden for organdonation.

 

Udrykningssygeplejersken indgår i samtalerne med de pårørende, i donorplejen og –behandlingen samt i andre opgaver i donationsforløbet.

 

Afdelingens personale og udrykningssygeplejersken aftaler, hvordan der skal samarbejdes om opgaverne.


Opfølgning

Dansk Center for Organdonation orienterer efterfølgende afdelingsledelsen og de donationsansvarlige nøglepersoner om at afdelingen har modtaget faglig støtte i donationsforløbet fra en udrykningssygeplejerske.

Udfordringer med at åbne links i appen

Hvis du oplever problemer med at åbne links i app-versionen, kan du i stedet åbne www.nationalguideline.organdonation.dk på en pc eller i browseren på din mobil.

Vi arbejder på at løse udfordringen.